Résultats
Logo Ketterer Kunst
Vente 424   - 11./13.06.2015
Klassische Moderne
Modern Art
Ketterer Kunst GmbH & Co KG
Joseph-Wild-Str. 18, 81829 München-Riem (Messe)
Tel.: +49-(0)89-55244-0
Fax: +49-(0)89-55244-177
Lot Artiste Résultat*
1 Liebermann 10.000
2 Liebermann 1.200
3 Ury 25.000
4 Liebermann 4.000
5 Ury 17.500
6 Liebermann 41.250
8 Corinth 5.625
9 Ury 15.000
10 Ury 38.750
11 Modersohn 22.500
12 Putz 20.000
13 Moser 4.375
14 Liebermann 8.125
15 Ury 17.500
16 Kollwitz 2.800
18 Kolbe 9.000
20 Heckel 6.250
21 Pechstein 23.750
23 Kirchner 10.000
24 Pechstein 27.500
25 Kirchner 8.750
26 Schmidt
Rottluff
7.500
27 Heckel 17.500
28 Mueller 10.000
29 Schmidt
Rottluff
9.375
30 Pechstein 21.250
31 Pechstein 8.750
32 Felixmüller 5.000
34 Mueller 1.875
35 Kirchner 10.000
36 Sintenis 16.875
37 Rohlfs 7.500
38 Rohlfs 12.500
39 Rohlfs 15.000
40 Rohlfs 2.500
42 Wunderwald 7.500
44 Hesse 12.500
45 Hesse 8.125
48 Scheiber 2.500
49 Blumenthal 6.875
50 Scheiber 2.125
51 Jacobi 2.000
52 Scheiber 2.500
53 Oppenheimer 2.750
54 Niestlé 78.750
55 Klee 3.500
56 Feininger 8.125
Lot Artiste Résultat*
57 Feininger 7.500
58 Feininger 18.125
59 Feininger 15.625
60 Feininger 10.000
62 Kandinsky 11.250
63 Wiederhold 11.875
65 Feininger 17.500
66 Feininger 8.750
67 Reichel 6.000
68 Huth 6.875
69 Klee 4.500
70 Feininger 6.000
71 Kokoschka 7.500
73 Lohse
Wächtler
15.000
74 Lohse
Wächtler
11.875
75 Scharl 23.750
76 Schlichter 2.250
77 Felixmüller 4.000
78 Dodo 8.000
79 Dodo 6.250
80 Ziegler 9.000
81 Grosz 1.500
82 Grosz 3.500
83 Kleinschmidt 14.375
85 Baldessari 5.250
89 Radziwill 7.000
91 Moll 9.375
92 Kerkovius 4.000
94 Hölzel 16.250
95 Hölzel 18.750
96 Bargheer 18.750
97 Peiffer
Watenphul
11.250
98 Müller 10.000
99 Dix 1.875
100 Dix 2.500
101 Dix 5.250
102 Krauskopf 7.875
103 Gilles 3.000
104 Balwé 6.875
106 Dix 5.625
107 Dix 3.000
108 Dix 1.875
109 Eberz 6.000
110 Fischer 12.500
111 Mataré 11.250
112 Mataré 5.375
Lot Artiste Résultat*
113 Mataré 5.625
114 Mataré 2.750
116 Mataré 10.625
117 Dexel 2.375
118 Dexel 2.750
119 Baumeister 2.750
120 Marcks 5.250
121 Picasso 5.625
122 Picasso 5.000
123 Ring 7.500
125 Picasso 4.000
127 Picasso 7.875
128 Picasso 16.250
129 Picasso 5.000
130 Picasso 5.000
131 Picasso 22.500
132 Matisse 4.750
133 Matisse 4.000
134 Dalí 5.125
135 Delvaux 5.250
136 Dalí 11.875
137 Ernst 6.500
139 Picasso 21.250
140 Picasso 8.125
141 Picasso 5.625
142 Picasso 4.000
143 Picasso 15.000
144 Chagall 4.500
145 Chagall 4.250
147 Chagall 3.500
148 Chagall 4.500
149 Chagall 10.000
150 Miró 4.000
152 Delaunay
Terk
7.500
200 Liebermann 25.625
201 Munch 65.000
202 Segal 35.000
204 Modersohn 27.500
205 Cucuel 75.000
208 Hofer 62.500
209 Kolbe 43.750
210 Münter 212.500
211 Münter 14.000
213 Münter 131.250
214 Jawlensky 500.000
215 Jawlensky 175.000
216 Kirchner 23.750
217 Kirchner 35.000Lot Artiste Résultat*
218 Schiele 137.500
219 Kirchner 87.500
220 Pechstein 27.500
221 Pechstein 825.000
222 Kirchner 9.375
224 Heckel 31.250
225 Heckel 17.500
226 Barlach 11.250
227 Kirchner 46.250
228 Pechstein 612.500
229 Kirchner 21.250
230 Heckel 33.750
231 Maetzel
Johannsen
212.500
232 Nolde 102.500
233 Hofer 300.000
234 Nolde 187.500
235 Kolbe 52.500
236 Rohlfs 81.250
237 Rohlfs 28.125
238 Hofer 275.000
239 Nolde 100.000
240 Barlach 35.000
242 Stegemann 37.500
243 Beckmann 15.000
244 Felixmüller 21.250
245 Beckmann 48.750
249 Felixmüller 25.000
250 Laserstein 20.000
251 Klimsch 14.375
253 Dix 27.500
256 Klimsch 16.875
257 Schmidt
Rottluff
21.250
258 Münter 60.000
259 Balwé 30.000
261 Marcks 15.000
262 Feininger 30.000
263 Schlemmer 83.750
265 Feininger 95.000
266 Klee 32.500
267 Feininger 42.500
269 Arp 48.750
270 Picasso 23.750
272 Ernst 10.625
273 Chagall 22.500
274 Picasso 27.500
275 Volti 75.000
276 Chagall 27.500
Lot Artiste Résultat*
277 Chagall 18.750

* Tous le prix comprennent la commission. Sans adjudications sous réserve. Aucune responsabilité est assumée pour les informations publiées.